ponedeljek, 23. februar 2009

VSI SE RODIMO SVOBODNI. Splošna deklaracija o človekovih pravicah v slikah

Leto izida: 2008
Založba: Didakta
COBISS-ID: 239370496

Povzetek:
10. decembra 1948 so Združeni narodi razglasili Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Tedaj je svet rekel »nikoli več« grozotam druge svetovne vojne. Vlade po vsem svetu so obljubile, da bodo ljudi poučile o teh pravicah in se potrudile po najboljših močeh, da jih bodo ohranjale še naprej.
Ob 60. obletnici so številne založbe izdale to slikanico za otroke s poenostavljenim besedilom deklaracije. V njej je trideset pravil, ki veljajo za vse ljudi na svetu in po katerih mora/bi moral živeti svet. Vsak otrok in vsak odrasel na svetu ima te pravice. Vsi se rodimo svobodni in enakovredni. Naše pravice so del tega, kar nas dela ljudi in nihče nam jih ne sme odvzeti. Knjiga je izšla v sodelovanju z Amnesty International Slovenije.
Ilustracije za knjigo so prispevali znani ilustratorji z vseh koncev sveta, npr. John Burningham, Peter Sis, Satoshi Kitamura idr., katerih slikanice poznamo tudi v Sloveniji. Ilustracije tako predstavljajo dragocen nabor različnih likovnih pisav. Uvodni besedili sta prispevala John Boyne (avtor mladinskega romana Deček v črtasti pižami) in David Tennant (ki med drugim igra v TV oddaji Doktor Kdo).
Slikanica, ki je namenjena predvsem otrokom, bo všečna in dobrodošla tudi njihovim vzgojiteljem.

Gergely TÓTH: Resnično odgovorno podjetje

Leto izida: 2008
Založba: GV Založba
COBISS-ID: 241985792

Povzetek:
Ekonomsko neravnovesje in onesnaževanje okolja sta le ena izmed mnogih problemov v sodobnem svetu. Knjiga govori o obstoječih mehanizmih družbene odgovornosti podjetij, poslovanju, trajnostnemu razvoju, podjetniški etiki in o slovenskih primerih dobre prakse.
Avtor predlaga pet temeljnih načel v odgovornih podjetjih:
 • Prevoz – breme prevoza je potrebno zmanjšati
 • Pravičnost – poštena trgovina, poštene plače in ugodne delovne razmere
 • Ekonomizem – ekonomičnost ne sme biti glavni cilj
 • Velikost – pretirana rast je lahko nevarna, postopno dodajanje vrednosti
 • Izdelek – zadovoljevanje resničnih potreb, zdrava konkurenca
Gergely Toth, Madžar, po izobrazbi ekonomist, ima magisterij iz poslovne administracije in doktorat iz okoljskega upravljanja.

Timm UWE: Rdeče

Leto izida: 2007
Založba
: Cankarjeva založba
COBISS-ID: 234595328

Povzetek:
Osrednji junak je Thomas Linde, pogrebni govorec, glasbeni kritik in jazzovski glasbenik, ki ga v križišču sredi Berlina povozi avto. V zadnjih trenutkih pred smrtjo bralec z vrtoglavo naglico spozna njegovo življenje in delo. Med pripravo govorov posluša žalujoče sorodnike in spoznava življenjske zgodbe različnih ljudi. Ima skrivno, a globoko in iskreno ljubezensko razmerje z veliko mlajšo poročeno Iris. Ob smrti prijatelja iz študentskih let pa se znova sooči z ideali študentske revolucije. Razstrelivo, ki ga najde pri prijatelju in ga nosi s sabo, ker ne ve točno, kam bi ga spravil, je simbol velike nemške krivde zaradi holokavsta. Poudarjena je simbolna obarvanost romana, saj naj bi se s Thomasovo smrtjo končalo revolucionarno gibanje, vendar je Iris noseča in ideja o boju za boljše življenje in boljše delovne pogoje živi naprej. Prav tako sta zelo pomembna rdeča barva, o kateri glavni junak piše esej, in jazzovski vidik, ki se prepleta podobno nelinearno, kot teče dogajanje v romanu.
Eden pomembnejših sodobnih nemških pisateljev je v tem romanu dovršeno združil intimno in družbeno doživljanje prostora in časa v Nemčiji v zadnjih tridesetih letih dvajsetega stoletja.

Johanna THYDELL: Zvezde sijejo v temi

Leto izida: 2007
Založba: Miš
COBISS-ID: 234684928

Povzetek:
Prvoosebno napisan problemski mladostniški roman ubeseduje izrazito temno plat odraščanja mladostnika, hudo bolezen v družini in na koncu tudi smrt. Prvenec mlade švedske pisateljice je bil napisan, ko je bila stara devetnajst let, izšel pa je štiri leta kasneje, leta 2003, ko je prejel švedsko nagrado August. Glavna književna oseba je trinajstletna edinka Jenna, ki živi življenje običajne najstnice, razpete med šolo in domom, vrstniki in platonično zaljubljenostjo. Življenje se ji hipoma usodno spremeni, ko njena mama zboli za rakom. Jenna se mora tako namesto z običajnimi najstniškimi težavami, spopadati z bridkimi težavami, ki so njenim vrstnikom prihranjene in ki jih s sabo prinaša mamina bolezen, njeno umiranje in smrt. Pisateljici je uspelo prepričljivo ubesediti dekletovo eksistencialno stisko, celo paleto raznolikih in nihajočih čustvenih stanj; vse od izjemnega obupa, popolne nemoči, celo do razmišljanja o samomoru, jeze, žalosti, strahu pred neizbežnim koncem in hkrati z željo, da bi se ta agonija čim prej končala, vse do pomiritve s smrtjo in pogumom za življenje naprej. K prepričljivemu opisu zrelosti dekleta, ki ga je življenje prisililo, da je na hitro odrasla, je verjetno prispevala pisateljičina lastna avtobiografska izkušnja. Roman se izogiba sleherni sentimentalnosti in patetiki in zmore pogumno pogledati v globine najstnikove duše. Pozornosti je vredna tudi jezikovna in slogovna plat besedila, ki uspe s pomočjo pogovornega jezika, slenga, hlastnega pripovedovanja, ponavljanj …, naslikati duševna stanja, v katerih se trenutno nahaja glavna junakinja romana.

Peter SVETINA: Antonov cirkus

Leto izida: 2008
Založba: Vodnikova založba; Sodobnost Int.
COBISS-ID: 240136192

Povzetek:
Anton Bon je nekoč, ko je še delal na ladji, iz Afrike pripeljal prikupnega leva Leopolda. Potem je pustil mornarsko službo in z levom ustanovil cirkus, ki se mu kasneje pridružijo še bolhe. Nekoč pa je Anton sebi in levu lase in grivo umil z novim šamponom. Bolhe so zaradi nevzdržnega vonja preprosto pobegnile in zanimanje za cirkus je močno upadlo. Zato Anton in Leopold spremenita program. V iskanju besedila za gledališko predstavo se Leopold odpravi v knjižnico, kjer spozna podgane in mačka. Skupaj ustvarijo slavno predstavo z naslovom 'Obuti maček in pretkane podgane'. Epizoda s pretkanimi podganami v knjižnici ima konkretno ozadje v nedavni zgodovini naše knjižnice. Pred leti, ko je bil avtor še vodja Pionirske knjižnice, smo bili prisiljeni zaradi podgan za nekaj tednov knjižnico celo zapreti…
Knjiga je na 24. slovenskem knjižnem sejmu prejela nagrado za najlepšo slovensko knjigo na področju oblikovanja (Sanja Janša, Damijan Stepančič) in je izšla v dvojezični zbirki (slov. ang.) Spominčice / Forget-Me-Nots.

Len SPERRY: Spolnost, duhovništvo in Cerkev

Leto izida: 2008
Založba: Celjska Mohorjeva družba
COBISS-ID: 238052352

Povzetek:
Len Sperry je priznan profesor na več univerzah v ZDA in član Ameriškega združenja psihologov ter Ameriškega združenja psihiatrov. S svojim znanstvenim opusom in delovnimi izkušnjami na področju psihiatrije in psihoanalize predstavlja pomemben vir informacij, v pričujočem delu pa se loteva enega najbolj perečih problemov katoliške Cerkve v zadnjem času – spolnosti celibaterjev. Različne oblike osebnostnih motenj, deviantnega vedenja in kritične izkušnje iz ranega otroštva posameznika lahko spremenijo iz dobrega in občestvu predanega duhovnika v pravega predatorja na področju spolnosti, pa čeprav se je v življenju zaobljubil celibatu. Pričujoče delo je kvalitetna znanstvena razprava, ki nam že v uvodnem poglavju postreže z etimološko razlago nekaterih temeljnih pojmov, ki jih psihoanaliza in psihiatrija obravnavata v klinični praksi. Spolnost med duhovniki katoliške Cerkve je vedno veljala za tabu temo, dokler ni v ZDA izbruhnilo večje število škandalov, ki so jih sprožile žrtve, zlorabljene s strani katoliških duhovnikov. Avtor se loteva tematike na strokoven in objektiven način, brez obsojanja posameznikov, ki so v sodnem procesu že obsojeni spolnih zlorab svojih mladoletnih ali pa polnoletnih faranov. Z znanstveno metodo, ki jo odlikuje sistematičnost, natančnost opredeljevanja deviantnih oblik vedenja duhovnikov na spolnem področju in dobre ideje v iskanju smeri reševanja tovrstne problematike, avtor ponuja prvo strokovno publikacijo, ki sistematizira klinično prakso in jasno opredeli oblike zlorabljajočega vedenja. Sprehodi se skozi proces psihoseksualnega razvoja, ki ga je sprva določal le Freudov model psihoseksualnih faz, pozneje pa ga je nadgradil obsežnejši integrativni model in na osnovi nekaterih pomembnih premis zastavi smer svojega raziskovanja. Pa si poglejmo nekatere: spolnost ni samo seks, aseksualnost je seksualna usmeritev, psihoseksualni razvoj predisponira več dejavnikov,…. Trditve, ki bralca sprva zmedejo, v nadaljevanju šele omogočajo resen znanstven pristop. Raziskovanje spolnosti med duhovniki bi lahko zašlo v slepo ulico, če ne upoštevamo teh premis, saj dejanja zlorabljanja večkrat nimajo povsem jasnih vzrokov in motivov. V nadaljevanju avtor pojasni razlike med seksualnostjo, intimnostjo in celibatom, nato pa jasno opredeli zlorabljanje in spolne prestopke. V drugem delu se ukvarja predvsem s spolnimi prestopki duhovnikov z otroki, adolescenti in odraslimi ter na osnovi konkretnih primerov iz prakse opredeli posamezni tip zlorabljajočega duhovnika. Razdeli jih namreč v 6 tipov, od katerih je tip I najlažji primer, ki ima veliko možnosti, da po procesu zdravljenja ne bo več delal tovrstnih prestopkov, najtežji pa je tip VI, ki ga avtor označi s spolnim predatorjem. Gre za človeka, ki mu ni žal svojih prestopkov, tudi v procesu zdravljenja nima dobrih izgledov, ponavadi pade zopet v recidiv in za svoja dejanja vedno najde opravičljive razloge. Ko se ta tip pojavi v pedofiliji, je škoda neizmerna. V klinični praksi se je avtor že srečal z duhovnikom, ki je imel na vesti preko 130 zlorabljenih otrok in za svoja dejanja ni kazal nobenega obžalovanja. Kako ukrepati v tovrstnih primerih in v primerih vseh ostalih tipov prestopniških duhovnikov, je vprašanje, ki si ga zastavlja pravna stroka, predvsem pa psihiatri in psihoanalitiki. Odgovornost avtor prenese na škofije, ki so moderatorke verskega življenja na posameznem teritoriju. Rešitev se kaže predvsem v oblikovanju jasnih smernic, ki bodo opredelile, kdo je primeren kandidat za duhovniško službo in kdo ne. Pravzaprav se vse začne že pri izbiri kandidata za duhovnika. Ni vsakdo, ki se pojavi na vratih semenišča primeren kandidat, in da bi ugotovili njegovo ustreznost, je potrebno spoznati kandidatov psihoseksualni razvoj in usmeritve. To pa lahko dosežemo le z ustreznim vprašalnikom, s katerim lahko kandidata izpraša le kvalificiran strokovnjak – psihoanalitik. Kako se bodo posamezne škofije lotile reševanja problematike? Avtor predlaga izdelavo pastoralnih smernic in načrtov, ki bi jasno postavili meje, ko gre za vprašanje nabora kandidatov za duhovnike. Le na ta način se bomo lahko izognili novim zlorabam in preprečili nove žrtve. Ne smemo pa zanemarjati procesa zdravljenja tistih, ki so že zlorabljali. V delu se jasno pokaže, da civilna družba z ostro obsodbo tovrstnih dejanj opravi s pedofili ali drugimi zlorabljajočimi duhovniki, na koncu pa se z njimi ukvarjajo psihiatri in psihoanalitiki.
Splošen vtis, ki ga avtor pusti bralcu, je morda neka hladna brezbrižnost do žrtev in tistih, ki so zlorabljali. Ni obsojanj niti kakšnega pretiranega sočutja do žrtev, kar pa je po svoje razumljivo, ko gre za resno znanstveno razpravo. Po mojem mnenju je avtorjev najpomembnejši prispevek k znanosti v jasni opredelitvi, kaj je zloraba, kdo zlorablja in kdo je žrtev in pa predlogi škofijam, v katero smer naj gredo pri reševanju tovrstne problematike.

Aleksej SLAPOVSKIJ: Prvi drugi prihod

Leto izida: 2008
Založba: Društvo slovenskih pisateljev
COBISS-ID: 236899584

Povzetek:
Roman Prvi drugi prihod govori o ponovnem prihodu Kristusa na svet, da bi dokončal Božje kraljestvo na Zemlji. Slapovski si je zamislil Kristusovo vrnitev po besedah Šatova, junaka Besov Dostojevskega :"Verujem, da bo prihodnjič prišel Kristus na svet v Rusiji". Lepega dne leta 1990 čudak Ivan Nihilov v tridesetletnem Pjotru Salabonovu prepozna novega Odrešenika, rojenega v podeželskem mestecu Polinsk, ki naj bi bil določen za rešitev človeštva in sveta, predvsem in najprej seveda Rusije. Vsa znamenja namreč kažejo, da je Pjotrova mati Maša (Marija) brezmadežno spočela sina konec decembra v šestdesetih letih, ko so iz krajevne šole začeli izginjati otroci (namig na Herodovo pobijanje nedolžnih otrok). Tako se začne odvijati nova evangeljska zgodba o rojstvu, delovanju, poučevanju in tragični smrti Jezusa Kristusa na ruski način. Pjoter se poda na hojo za Kristusom: začne zdraviti ljudi, spreminjati vodo v vodko, hoditi po vodi, se postiti v preskušnjah s hudičem, obujati mrtve, potovati po deželi in poučevati ljudi; nazadnje zbere 13 apostolov in se poda oznanjat novo vero, končno pa, razočaran nad nezanimanjem in nevero ljudi, opusti svoje odrešeniško poslanstvo in se vrne k staremu načinu življenja pred nenadnim "razodetjem", a prepozno, kajti kljub temu v kratkem doživi kruto Kristusovo usodo.
Junaki romana Prvi drugi priihod tako po svojih dejanjih kot tudi po svojih imenih posnemajo svetopisemske osebe.

Jacqueline PASCARL: Bila sem princesa

Leto izida: 2008
Založba: Mladinska knjiga
COBISS-ID: 237817088

Povzetek:
Pisateljica opisuje svojo življenjsko zgodbo, ki jo je najbolj zaznamoval njen zakon z malezijskim princem Bahrinom. Napisala jo je predvsem zato, da bosta njena otroka spoznala resnico, ko bosta odrasla. Dramatična zgodba se je odvijala zadnjih dvajset let v Avstraliji in Maleziji.
Kot otrok je živela z materjo samohranilko, ki je stalno menjavala partnerje in celo dopuščala, da so ji zlorabljali hčer. Takoj ko je bilo mogoče, se je zato zaposlila in odselila na svoje. Kmalu je spoznala lepega, prijaznega, romantičnega študenta arhitekture, malezijskega princa. Bilo ji je komaj 17 let, ko se je z njim poročila. S tem pa je bilo konec lepe ljubezenske zgodbe med njima, ki sta jo živela v Avstraliji.
Še pred poroko je morala sprejeti muslimansko vero in novo ime Lady Jasmin, četudi proti svoji volji. Zaljubljena je popustila možu. Izkazalo pa se je, da je bil to samo uvod v cel kup zahtev, ki se jim je morala kasneje ukloniti. Njeno življenje je bilo podrejeno protokolu malezijskega dvora in muslimanski veri. Najhujše od vsega pa je bilo, da se je Bahrin spemenil v tirana in nasilneža. V zlati kletki je živela v stalnem strahu pred nasilnim možem. Kljub vsemu je vztrajala v zakonu in celo rodila sina in hčer. Po nekaj letih je končno zbrala pogum in zapustila Bahrina.
Vrnila se je v Avstralijo skupaj z otrokoma. Bahrin tega ni mogel sprejeti in ker sta bila otroka po sodni poti dodeljena materi, ju je ugrabil in odpeljal nazaj v Malezijo. Nikoli več ni uspela dobiti nazaj svojih otrok. Zaradi svoje izkušnje je ustanovila organizacijo "Prazno naročje", ki se je razširila po vsem svetu in staršem pomaga dobiti nazaj s strani partnerja ugrabljene otroke. Prav pretresljivo je število takih primerov in pa nemoč pravosodja.
Knjiga je zelo berljiva, zanimiva predvsem za ženske.

Tanja NOVAK: Ježek Snežek in 112: kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili

Leto izida: 2008
Založba: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje
COBISS-ID: 239223296

Povzetek:
Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili avtorice Tanje Novak je prisrčna knjižica za ozaveščanje otrok, ki je izšla kot priloga revije Cicido. Ilustriracije je narisal Peter Škerl. Namen knjižice je poučiti otroke, kdaj poklicati na številko za klic v sili 112. Skozi zgodbo nas vodita zvedav fant in njegov prijatelj Ježek Snežek. Ko dobi glavni junak zgodbe za darilo telefon, mu Ježek Snežek predlaga zanimivo igro. Igrala naj bi se center za obveščanje. Preko igre tako bralca poučita o tem, kaj sploh je center za obveščanje in katero številko pokličemo, kadar potrebujemo pomoč reševalcev. Ježek Snežek razloži, kdo je operativec v centru in katere podatke potrebuje, da nam lahko pošlje pomoč. Med njuno igro pa se v bližini zgodi prometna nesreča. Bralec z njima doživlja stisko in strah, ko se zavesta, da sta edini priči nesreče in je od njiju odvisno življenje ponesrečenke. H klicu na številko 112 je na glavnega junaka močno vplivala odločnost Ježka Snežka. Slednji ga je vodil v pogovoru z operativcem in tako posredno tudi bralca seznani s tem, kateri podatki so za operativni center pomembni. Nesreča se konča s prihodom reševalcev in policije. Domov pa se vrneta tudi oče in mama glavnega junaka, ki sta zelo ponosna na njegovo pravilno ravnanje v dani situaciji. Na koncu sledi še opozorilo bralcu, da na številko 112 lahko pokliče le, kadar se zares zgodi nesreča in nikoli za šalo.
Bogate ilustracije in zgoščeno besedilo otroke vedno znova spodbujajo k igranju centra za obveščanje. Zgodba je tako dobro napisana, da si otroci hitro zapomnijo ključne podatke, ki jih potrebuje operativec v centru za obveščanje. To so: kdo je klicatelj, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih in kakšno pomoč potrebujemo.
Kot preventivna knjižica za osveščanje otrok, se je avtorica odlično približala otroškemu razmišljanju in doživljanju nesreč. To delo je pomebno tudi z vidika otrokovega osveščanja o lastni pazljivosti v prometu. Zelo pomebno je, da pri branju in igri sodelujejo tudi starši, ki lahko otroka še dodatno poučijo o konkretnem ravnanju v dani situaciji. Obenem pa je ta knjižica staršem v pomoč pri vzgoji otroka. Starši se ob knjižici zavedo, da morajo otroka poučiti, kako ravnati v primeru nesreče.

Henrik NEUBAUER: Obrazi slovenskega baleta

Leto izida: 2008
Založba: Slovensko komorno glasbeno gledališče
COBISS-ID: 239382272

Povzetek:
Obrazi slovenskega baleta je pregledna knjiga slovenskih baletnih plesalk in plesalcev ter tistih tujih ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali slovenski balet. Ustvarjalno obdobje sega od leta 1918, ko se je v Ljubljani oblikoval prvi baletni ansambel, do današnjih dni. Knjiga faktografsko podaja osnovne opise plesalk in plesalcev, ponekod opisi vsebujejo tudi citate iz gledališko-plesnih kiritik.
Vsekakor je delo staroste slovenskega baleta Henrika Neubauerja pomemben prispevek k poznavanju plesnih ustvarjalcev, vendar je vsebinsko precej siromašno. Neenakomerno so zastopani plesalci Mariborskega baleta v primerjavi z Ljubljanskim, opisi so skopi, pri nekaterih ustvarjalcih manjkajo ključni podatki o nagradah in priznanjih, pogrešamo uspešne plesalce mlajše generacije (rojene po letu 1977), ki so se že uveljavili doma ali v tujini. Podatki za posamezne plesalce so le v redkih primerih novejši od dosežkov do leta 2005. Pri plesalkah oz. plesalcih rojenih v tujini ni sistematičnosti; ponekod je poleg rojstnega mesta navedena tudi država, drugje tega podatka ni. Glede na to, da iz uvodnika beremo o 600 imenih, iz katerih jih je avtor izluščil le 97 (?), bi bilo smiselno knjigi dodati še drugi del.
Knjigi je dodan tudi abecedni seznam baletov na slovenskih odrih z imeni koreografov in letnico premiere.

petek, 20. februar 2009

Keith NEGUS: Music genres and corporate cultures

Leto izida: 1999
Založba: Routledge
COBISS-ID: 15341625

Povzetek:
Keith Negus je predavatelj na oddelku za medijske in komunikološke študije Univerze Goldsmith in je avtor več strokovnih del povezanih z glasbo in njeno produkcijo. Pravzaprav gre za skupino avtorjev, najbolj znan med njimi vsekakor Simon Frith, ki glasbo obravnavajo kot sociološki fenomen, in jih bolj zanimajo odnosi med izvajalci, založniki na eni strani in konzumenti, poslušalci na drugi strani.
Pričujoče delo se ukvarja z aktualnimi vprašanji na relaciji izvajalec – založnik, avtor pa se predvsem osredotoča na koncept delovanja velikih založb, korporacij, kot so Sony, PolyGram, EMI ipd. Zanima ga predvsem, kako poteka usklajevanje med različnimi zvrstmi, izvajalci in interesi poslušalstva znotraj posameznih založniških hiš. Kot vzorec pri raziskovanju so še posebej izpostavljeni trenutno najbolj aktualni žanri, kot so rap, country in salsa, saj jih medsebojno druži tako močna popularnost pri določeni ciljni skupini, kot tudi izrazito izključevanje ostalih glasbenih zvrsti.
Navedeni primeri so rezultati obsežnih raziskav, ki so bile izvedene med vsemi pripadniki glasbene industrije in nakazujejo, kako je kreativnost avtorjev, kroženje in konzumiranje popularne glasbe odvisno tudi od strategij založniških hiš. Vsekakor pa je treba popularno glasbo dojemati v širšem kulturnem kontekstu in kot bolj kompleksen družbeni fenomen, ki ni zgolj v krempljih velikih glasbenih korporacij.

Quim MONZÓ: Vzrok vsega

Leto izida: 2003
Založba: Cankarjeva založba
COBISS-ID: 126409728

Povzetek:
Vzrok vsega je zbirka kratkih zgodb najbolj branega in prevajanega sodobnega katalonskega pisatelja Quim Monza.
Quim Monzo se forme kratke zgodbe zaveda v prav vseh njenih razsežnostih in jo izkoristi do njenih skrajnosti. Največkrat res kratke, dve do tri strani dolge zgodbe, v nekaj stavkih učinkovito nastavijo situacijo. Nato sledi pogosto običajen, skoraj banalen zaplet med dvema partnerjema, potem pa ga skozi serijo jezikovnih bravur in njegovih paradoksov pripeljejo do konca z eksistencialno razsežnostjo.
Zelo zanimivo branje, prevlečeno s črnim humorjem, ki po vsakem razpletu pusti
grenak priokus v razmišljanje.

Patrick McDONNELL: Najlepše darilo

Leto izida: 2008
Založba: Družbano Piano
COBISS-ID: 241290752

Povzetek:
Knjiga za vse generacije in še posebej za ta čas, v katerem živimo.
Se že mučite okoli nabave daril? Napenjate možgane, kaj kupiti nekomu, ki že vse ima? Ustavite se in premislite. Najbolje, da najprej preberete Najlepše darilo in potem bo veliko lažje. Vse, kar ste želeli, je že tu pred vami, le še spregledati morate in prepoznati.
Grof in Mačko, glavna junaka zgodbe, na praznični večer sedita skupaj, v miru, v njem lahko uživata v ničemer in hkrati v vsem...
Ja, tako preprosto je to in hkrati težko dosegljivo, ko nam čas neprestano polzi skozi prste in ga za skupno doživljanje ostaja vse manj in manj, še posebej če ga zapravimo po trgovinah, za iskanje najboljšega, najlepšega, najdragocenejšega, naj… darila…
Komur so všeč podobne knjige, ki izražajo modrosti srca, na način, ki je razumljiv prav vsem generacijam, bodo gotovo vzeli v roke tudi Drevo ima srce, Jaz, Manjkajoči košček sreča Veliki O, Ljubči, Tufko in Rozi…

Alice KUIPERS: Življenje na vratih hladilnika

Leto izida: 2008
Založba: Grlica
COBISS-ID: 238239488

Povzetek:
Vsebina knjige je zasnovana v obliki sporočil, ki si jih na vratih hladilnika puščata najstniška hči Claire in njena vedno zaposlena mama. Iz komunikacije preko listkov izvemo, da sta Clairina oče in mama ločena, da mama dela v porodnišnici in je nikoli ni doma, Claire pa je 15-letnica, ki odrašča in se pri tem na svoj način spopada z vsemi tovrstnimi težavami. Nenadoma Clairina mama zboli za rakom dojke, hodi na obsevanja in se bori za življenje, kar odnos med mamo in hčerjo po eni strani zaostri, po drugi pa poglobi in prikaže predvsem Claire v luči izredno razumevajoče in močne deklice, ki se razvija v odraslo osebo in je večkrat celo bolj odgovorna in pozorna kot njena mama. Še preden Claire dopolni 17 let, ji umre mama, ona pa ji vseeno še vedno piše pismo, v katerem pripoveduje, kako živi, kako je v šoli, da jo pogreša in da počasi skuša razumeti, kaj se je zgodilo v tem kratkem času. Razmišlja, kaj vse sta zamudili, ker nista imeli dovolj časa druga za drugo.
Ganljiva zgodba za najstnike in starše, ki morda včasih pozabijo, da je najdragocenejši čas in trenutki, ki jih preživimo skupaj.

Tove JANSSON: Nevidni otrok in druge zgodbe

Leto izida: 2008
Založba: Modrijan
COBISS-ID: 239926016

Povzetek:
To je že četrto delo o muminih, prevedeno v slovenščino (poleg Čarodejevega klobuka, Vražje kresne noči in Zime v Mumindolu); prevedla ga je Nada Grošelj. Odkar je finsko-švedska pisateljica, ilustratorka in slikarka Tove Jansson (1914–2001) prvič objavila zgodbo o muminih (1945), je navdušila milijone bralcev po vsem svetu; zgodbe so bile uprizorjene v risanih filmih, prevedene v 35 jezikov, na Finskem so muminom zgradili celo muzej, na Japonskem in Finskem pa tematski park, ki se imenuje Muminski svet. Umetnica je prejela številne ugledne nagrade, med njimi Andersenovo nagrado in Veliko nagrado Švedske akademije.
Mumini so prikupna bitja, ki živijo v Mumindolu in imajo veliko človeških značilnosti. Njihovo življenje je podobno človeškemu, kakršno bi bilo idealno: preprosto, toda ljubeče in osmišljeno. Rdeča nit vseh zgodb je čudenje in veselje do sveta; toda v njih najdemo tudi žalost in resnobo. V zgodbah se nizajo vsakdanji dogodki, obenem pa avtorica nevsiljivo in na konkretnih primerih načenja vrsto moralno-filozofskih vprašanj o značajskih lastnostih in medsebojnih odnosih (neodvisnost in medsebojna povezanost, prijateljstvo, spoštovanje tradicije, samozavest ...) Pri tem pa ne ponuja črno-belih rešitev, ampak vprašanja vedno pušča nekoliko odprta. Zaradi kompleksne psihološke globine in prepričljivih značajnih orisov zgodbe navdušujejo tudi odrasle bralce, sicer pa so kot nalašč za družinsko branje v nadaljevanjih.

Robert HARRIS: Imperij

Leto izida: 2008
Založba: Učila
COBISS-ID: 235068928

Povzetek:
Roberta Harrisa poznamo že po prevodu knjižne uspešnice Pompeji, tokrat pa nas navdušuje z življenjsko zgodbo enega največjih govornikov vseh časov. Cicero je bil po rodu pripradnik južnih italskih skupnosti, ki niso bili pravi Rimljani. Zato nas toliko bolj preseneča njegova uspešna politična in pravniška kariera, s katero je zablestel že v mladosti, z leti pa je le še bolj pridobival na veljavi. Avtor ga s prefinjenim občutkom za pravne procese antičnega Rima predstavi kot človeka, ki v svojem življenju stremi le k politično najpomembnejši funkciji v državi - postati konzul. Odvetniška služba mu je služila kot orodje, s katerim je vstopil v zapleten politični prostor, poln korupcij, podkupovanj, zlorab položajev,… Avtor je osredotočil zgodbo na dva ključna dogodka v Cicerovem življenju. Prvi pomemben dogodek, ki je zastavil smernice Cicerovi odvetniški in politični karieri, je bil proces proti Veresu, ki je bil namestnik na Siciliji. Veres je namreč s številnimi zločini, krajami in podkupovanji napravil prevbivalcem Sicilije ogromno in nepopravljivo škodo, vendar si je pri vplivnih senatorjih in obeh takratnih konzulih pridobil zaščito. Cicero je imel težavno nalogo, da doseže njegovo obtožbo in obsodbo, vendar mu je z izrednimi govorniškimi sposobnostmi uspelo. Avtor nas popelje v kompleksen rimski pravniški sistem in z izpiljenimi Ciceronovimi govori pričara pravo vzdušje tedanjih rimskih sodišč. Avtentičnost zgodbe dodatno podkrepi s tem, da za avorja pripovedi postavi Cicerovega tajnika Tirona, o katerem zgodovinski viri pričajo, da je napisal Ciceronov življenjepis. Vrhunec zgodba doseže s predvolilnimi boji za mesto konzula, v katerem se je Cicero spopadel za mesto konzula z enim najtežjih političnih nasprotnikov, ki je pozneje organiziral zaroto proti Ciceru, Katilini. Ohranili so se tudi edini pisni zgodovinski viri, ki zgovorno pričajo o Katilini. Gre za Cicerove štiri govore proti Katilini, s katerimi je Cicero tudi leto pozneje uspel preprečiti uzurpatorju, da se povzpne na konzulsko mesto. Volilni boj je bil v antičnem Rimu boj za prevlado posameznih patricijskih družin, ki so imele vsaka svojega kandidata. Glasove so si kandidati kupovali tudi na ta način, da so se zadolževali, Cicero pa je imel bogato ženo Terencijo, zato mu volilna kampanja ni predstavljala večjih ovir. Glavna ovira je bil sicer Katilina in pa nepredvidljiva politična zavezništva, ki so se tedaj sklepala med vplivnimi in bogatimi Rimljani, kot so bili Kras, Julij Cezar in Pompej. Ravno v Pompeju naj bi Cicero imel podporo, ki pa je v ključnih trenutkih boja za konzulstvo ni dobil. Avtor spretno nakaže, kam bo šel tok zgodovine in kdo bo krojil nadaljnjo usodo Rima, vendar je to že tema za naslednji roman.
Vsekakor ne gre za kakšno dolgočasno pripoved, ki bi jo lahko prisodili avtorju glede na tematiko. Harrisu moramo priznati pravo mojstrstvo retoričnih izpeljav, ki jih prisodi glavnemu junaku. Prav tako nas navdušuje z dinamiko pripovedi, ki jo stopnjujej vse do predvolilnega boja. Karakterji glavnih oseb nas živo nagovarjajo.
Priporočam vsem, ki se znaimajo za antični Rim, za govorništvo in rimski sodni sistem. Primerno je tudi kot pomožna literatura za referate v srednji šoli.

Matevž GRADIŠEK: Vodnik za jadralne padalce in zmajarje: Izbrana letalna področja Slovenija

Leto izida: 2008
Založba: BigOpenSky
COBISS-ID: 240331776

Povzetek:
Izpod peresa slovenskega jadralnega padalca Matevža Gradiška je na police knjigarn in knjižnic prijadral vodnik po izbranih slovenskih vzletiščih. Avtor je zbral veliko koristnih informacij, ki so zanimive tako za začetnike, kakor tudi za bolj izkušene pilote, ki bi sicer ostali na lokalnih terenih. V knjigi je natančno opisanih 17 letalnih področij z vsemi potrebnimi podatki: koordinatami vzletišč in pristajalnih mest,
zemljevidi, opisom poti, podatki o zračnem prostoru, ustreznih smereh vetra, možnosti preletov, zahtevnosti terena, nevarnosti…
Skratka, predstavljeno je vse, kar potrebuje jadralni pilot za varno in užitkarsko letenje. Iz kratkih opisov področij lahko zaslutimo, da je avtorja, ki je vsa opisana vzletišča sam obiskal in "preizkusil", vodilo veselje do letenja ter nesebično zbiranje in posredovanje informacij, ki bodo lahko marsikateremu pilotu v pomoč. Knjiga bo prav prišla vsem, ki želijo izkusiti letenje na različnih koncih Slovenije, njihovi morebitni spremljevalni ekipi, ki si je želi vsak pilot ter tujcem, ki obiskujejo naša vzletišča. Avtor se je pravzaprav odločil za dvojezično izdajo: slovensko in angleško besedilo potekata vzporedno. Namen je seveda jasen - različni tereni skrivajo svoje pasti, ki jih dobro poznajo lokalni piloti. Poleg tega pa moramo upoštevati določila, ki zadevajo zračni prostor, kjer je oziroma ni dovoljeno leteti. Zlasti tujci tega ne vedo vedno in potem lahko pride do neljubih situacij - posledice pa bomo občutili domorodci. Torej če imate prijatelje iz tujine, ki prihajajo letet v Slovenijo, jim za dobrodošlico podarite Gradiškovo knjigo! Med koristne podatke, ki so zbrani, seveda sodijo tudi Etični kodeks, Pravila letenja, Uredba o JZ in JP (jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu) ter zemljevid zračnega prostora razreda G, kjer je dovoljeno prosto letenje. Opozoriti velja, da knjiga ni namenjena učenju letenja ali spoznavanju vremenskih pogojev, ampak je vodnik za usposobljene in samostojne jadralne padalce in zmajarje.
Vsem, ki boste knjigo vzeli v roke in vam bo predstavila nova obzorja, želim varno letenje in dobra dviganja.

Rene GOSCINNY: Nikec preganja dolgčas

Leto izida: 2008
Založba: Didakta
COBISS-ID: 236829952

Povzetek:
Zgodb o Nikcu njegovim slovenskim mladim in manj mladim oboževalcem ni nikoli dovolj, zato je več kot upravičen projekt založbe Didakta iz Radovljice, da v posebni zbirki z naslovom Neizdane zgodbe o Nikcu izda v slovenskem prevodu njegove še neobjavljene prigode, ki jih je vseh skupaj kar 80. Omenjena knjiga je že četrta po vrsti v tej seriji.
Podobnega projekta, le v eni zajetni knjigi, so se pred leti lotili tudi Francozi, vse zasluge zanj pa imata pisateljeva hčerka Anna ter njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec Jean -Jacques Sempe, soustvarjalec zgodb o Nikcu. Mimogrede, ta ustvarjalski tandem, mojster peresa in mojster čopiča, je skupaj ustvaril kultni strip o Asterixu in dogodivščinah zmagovitih Galcev. Prav nič ni presenetljivo, da je pisatelj zmogel napisati toliko zgodb o Nikcu, v katerih se kaže njegov pisateljski dar, saj je sam nekoč v enem od intervjujev rekel: "Do tega lika čutim prav posebno ljubezen."
Nikec je večni otrok, kot tak sposoben čudenja, naivnega pogleda na svet, hkrati pa lahkoveren, malce poreden, inteligenten in pristno otroški. Od smeha do solz je pri njem potrebno le malo. Takšni so tudi njegovi prijateljčki, od katerih prav vsakega krasi kakšna individualna značajska posebnost. V to fantovsko oz. kar moško združbo le poredko vstopi kakšna deklica, edina izjema je Marija Klara, plavolaska, s katero si bo Nikec morda v prihodnje delil skupno življenje. Enkrat, ko bosta velika. Velika odlika teh kratkih zgodb, tematsko razpetih med domov in šolo, s vsakdanjimi in brezčasnimi motivi, pa je humor, zaradi česar so brezčasne, in kot takšne blizu različnim generacijam bralcev. In prav to je tisto, kar zbližuje in združuje vedno nove in nove generacije bralcev, oboževalcev Nikca.

Noel Riley FITCH: The grand literary cafes of Europe

Leto izida: 2006
Založba: New Holland
COBISS-ID: 11747230

Povzetek:
Pridevnik "literarni" v naslovu knjige Velike literarne kavarne Evrope ni iz trte izvit: že od nekdaj so bile kavarne drugi dom za umetnike, intelektualce in boeme, v kavarnah je literatura nastajala, in kavarne so prizorišče v veliko umetniških delih.
Uvodno poglavje je posvečeno zgodovini kavarn in kavnih hiš, v nadaljevanju pa spoznamo kulturno zgodovino in arhitekturo 43 (še delujočih) zgodovinskih kavarn v 23 evropskih mestih - od Lizbone, preko Prage, Firenc, Dunaja in Bukarešte do Osla in Sankt Petersburga. Barvne fotografije pročelij, letnih vrtov in interierjev fotografa Davida Midgleya pa knjigo dramatično spremenijo v razkošen album, ki je dopolnjen z arhivskimi posnetki.
Dokumentirano najstarejša kavarna je pariški Procop, ki obstaja od leta 1686. Lastnik je z ovalnimi zrcali in marmornatimi mizicami (iz propadlega kopališča v soseščini) nehote za prihodnja stoletja postavil zgled kavarniške opreme. V Procopu so se zbirali enciklopedisti in prvaki razsvetljenstva, v njem sta se srečala na znameniti večerji v prvem nadstropju Danton in Roberspierre.
Veliko kavarn se je pogospodilo in so postale drage restavracije, a nekatere ne: Montmartre v Pragi po svojih znamenitih patronih Kafki, E. E. Kischu in Meyrinku še vedno sprejme vse pod svojo streho.
Knjigi je ob koncu dodan seznam književnih, glasbenih in slikarskih del in filmov, v katerih se izrazito pojavljajo kavarne. Dodana je bibliografija del, ki se ukvarjajo z zgodovino in kulturo pitja kave, in z zgodovino kavarniškega življenja v raznih obdobjih in deželah.
Danes, v času kiber-, džez-, kanabis- kavarn, mobilnih telefonov in interneta, je neposreden pogovor za marmornato mizico eksotičen užitek, sklene avtorica Noel Riley Fitch, umetnostna zgodovinarka iz Los Angelesa, ki vsako leto preko Atlantika poleti v Pariz - in njegove kavarne.

Tomaž ERZAR: Duševne motnje: psihopatologija v zakonski in družinski terapiji

Leto izida: 2007
Založba: Celjska Mohorjeva družba
COBISS-ID: 234910720

Povzetek:
V širši javnosti se predmet razprav na temo duševnega zdravja pojavlja vedno pogosteje, kar vsekakor pripomore k destigmatizaciji duševnih bolezni. Duševne motnje niso nekaj oddaljenega in čudaškega, temveč so zelo prisotne v domala vseh strukturah družbe in imajo pomembno vlogo pri posameznikovem splošnem počutju, telesnem zdravju in življenju nasploh.
Avtor T. Erzar (doktor filozofije), ki deluje kot družinski ter zakonski terapevt, se je v svojem avtorskem delu spoprijel z vedno bolj aktualno povezavo duševnega zdravja z družinskim in zakonskim delovanjem. Namen knjige je opozoriti in opisati ter nenazadnje spodbujati ukvarjanje s psihopatološkimi vidiki v zakonski in družinski terapiji. Knjiga vsebuje tri sklope, ki sicer vsebinsko niso povezani. V prologu avtor izvede prehod psihoanalize od nagonske k relacijski paradigmi. Najobsežnejši del je namenjen delu, ki govori o duševnem zdravju. Za ponazoritev pomembnosti razpravljanja o tej tematiki govori podatek, da duševne bolezni dandanes zavzemajo 15 % delež vseh bolezni neke družbe. Zadnji sklop je namenjen četrti izdaji ameriške klasifikacije duševnih bolezni iz leta 1994 (DSM-IV). Klasifikacija je sestavljena po vzoru naravoslovnih in medicinskih znanosti, kar ji daje znanstveni status preverljivosti in preglednosti. Izvirnost dela je, da terapevtske izkušnje povezuje z raziskavami in opisi motenj, ob tem pa je avtor samokritičen, saj se zaveda, da je knjiga nastala ravno v času, ko se pripravlja nova izdaj DSM in ko se pripravlja še bolj poglobljeno relacijsko in integrativno pojmovanje duševnih bolezni.

Silvin EILETZ: Titova skrivnostna leta v Moskvi

Leto izida: 2008
Založba: Celovška Mohorjeva založba
COBISS-ID: 239127296

Povzetek:
Boj za oblast oz. prevlado določene ideologije je bil vedno boj do konca: neusmiljen, podel, ovaduški, izdajalski, okruten … in še kak pridevnik bi lahko dodali. V določenih obdobjih (npr. v času svete inkvizicije, buržoazne revolucije, nacizma, stalinizma) pa so vsi ti pridevniki pridobili še neko dodatno kvaliteto.
Pri tem ne smemo pozabiti, da nihče od tistih, ki so se borili za oblast, ni brez greha!
Kako nizkoten je ta boj, na nek sprevržen način pričajo tudi dogodki v predvolilnih soočenjih, ki smo jim v našem času in s pomočjo medijev priča, glave sicer ne padajo in streljanja tudi ni (ker zakon vsega tega ne omogoča), vse ostalo (laži, podtikanja, mala in velika izdajstva, sovraštvo, obsodbe…) pa je v veliki meri prisotno. In ne pozabimo: tako se obnašajo ljudje, ki sami sebe štejejo za izjemno pomebne in ugledne državljane in ki trdijo, da želijo s tem pomagati vsem ostalim in jim tako zagotoviti svetlo prihodnost in srečno življenje!
No, vrnimo se nazaj k Titu! Eiletz se loteva nekega nesramno neraziskanega obdobja, ki je v resnici zelo pomembno, saj se je Tito v teh letih boril za oblast v KPJ. Po mojem mnenju pa se ga loteva na nivoju rumenega tiska. Poglobljeno bi se moral lotiti dokumentov (zajetno število le-teh je v ruskem jeziku objavljeno tudi v knjigi), ki jih je proučeval v RGASPI (Rossijskij gosudarstvenyi arhiv socialnoj i ppolitičeskoj istorii) in imen, na katera se ti dokumenti nanašajo. Tito je namreč o svojih partijskih tovariših pisal poročila in njihove karakteristike za NKVD. Gotovo so bile posledice tega tudi aretacije in likvidacije. Ta snov povsem zadošča za knjigo. Eiletz z dokumenti opravi hitro. Na hitro tudi ugotovi, da sta komunizem in stalinizem eno in isto, pove zakaj je del slovenskega naroda podivjal in postal zločinski (pri tem nima v mislih tistih, ki so sodelovali s fašističnim in kasneje nacističnim okupatorjem!), da je Kardelj svoje knjige prepisoval, da je Tito dobil v moskovskih letih neko "stabilno identiteto" in podobne neslanosti. In seveda: vključeni so tudi odlomki pričevanj iz povojnih taborišč v SFRJ. Kar se je zgodilo tam, je pretresljivo in nedopustno ter obsojanja vredno. A s skrivnostnimi leti v Moskvi ni neke jasne povezave.
Moje mnenje: razkritje, ki ničesar ne razkrije. Bivši domobranec bi bolj koristil zgodovini, če bi pisal o vzgibih, ki so ga vodili k sodelovanju z okupatorjem. Ne razumem, kako se lahko nekdo, ki je sodeloval z nacisti, zgraža nad početjem komunistov! Edina res pomembna plat te knjige je novica, da so dokumenti o tem temnem obdobju Titovega življenje na voljo in čakajo na luč Zgodovine.

Drago OCVIRK: Misijoni - povezovalci človeštva: krščansko misijonstvo v univerzalizaciji človeštva: antropologija misijonov

Leto izida: 2006
Založba: Družina, ZRC TEOF
COBISS-ID: 230545664

Povzetek:
Kaj sploh je misijonska dejavnost krščanstva in kakšen je njen pomen, je vprašanje, na katerega odgovarja delo Misijoni – povezovalci človeštva.
Delo umesti misijonsko dejavnost v biološki in antropološki okvir, na katerem je sploh mogoče razumeti univerzalizacijo/globalizacijo človeštva. Ta je pravzaprav zadnji in vseobsegajoči izraz prizadevanja po preživetju, ki je človeštvo gnalo od njegovega pojava v Afriki do njegovega obvladovanja planeta in tudi že njegove okolice danes. Misijonsko dejavnost, ne le krščanstva, marveč vseh univerzalističnih verstev (hinduizma, budizma, daoizma, judovstva, islama) je mogoče razumeti celovito le na tem ozadju. Po uvodnih poglavjih, v katerih se postavi biološki in antropološki okvir širjenja in razvoja človeštva, se delo posveti misijonski dejavnosti krščanstva. Najprej predstavi univerzalizacijske strukture - časovno in krajevno situiran Jezus, Biblija kot knjiga idr. –, ki za seboj potegnejo prehod iz plemenske skupnosti v državno. Temu sledi prikaz tega dogajanja skozi 2000 let, kjer odkrijemo krščanstvo kot enega od dejavnikov povezovalca in spreminjevalca človeštva, brez katerega sodobno človeštvo ne bi bilo to, kar je. Nazadnje nam delo predstavi skozi pisma slovenskih misijonarjev različne oblike misijonske dejavnosti danes. Ta je predvsem lajšanje tegob, ki so stranski učinek univerzalizacije/globalizacije, in prinašanje upanja s šolstvom, zdravstvom, razvojnimi projekti … ljudem v tretjem svetu. Ti namreč plačujejo ekološko, gospodarsko in razvojno ceno globalizacije in so žrtve razvoja in bogatenja ljudi na severni polobli.
Po svoji idejni novosti in širokopoteznosti je to delo pomemben prispevek tako k razumevanju sodobnega sveta in njegovega porajanja kot nakazovanju rešitev iz sedanje krize globalnega človeštva.

Arijana ČULINA: Vse uno, ki pupe rabimo znat o unih rečeh

Leto izida: 2008
Založba: Zamik
COBISS-ID: 239178240

Povzetek:
Gre za zabavno napisano knjigo na temo odnosov moški-ženska, ki pa, če se bralec osredotoči na vsebino, izpade bolj kot tragedija. Napisana je v stilu priročnika in ne romana, skozi katerega pa po koščkih vseeno spoznamo življenje glavne junakinje Goge. Trenutno samska, srednjih let, analizira ta zapleten odnos, v katerem sama ni imela posebne sreče. Vse zveze, vključno z zakonom, so se ji nekako sesule.
Knjiga se začne s tem, kje "tipota" sploh najti in obstaja kar nekaj možnosti: od pokopališča, do uspešnih firm, nogometnih tekem…, pri tem pa so možni vsakršni razpleti. Ko ga najdeš, spoznaš, da je čudak. Ali pa imaš srečo in ti je všeč in se z njim poročiš in se k njemu preseliš in dobiš taščo.
Ko se osvobodiš zakona, pa zopet na lov za moškimi in spet so tu prigode, takšne in drugačne.
Kot da bi se življenje žensk vrtelo samo okrog tega, kako dobiti in obdržati moškega, ki je center in smisel življenja ženske. Goga spozna, da se da živeti tudi brez njih.
Knjiga je napisana v istrskem narečju, kar je precej moteče. Lažje jo bodo brali tisti, ki znajo italijansko. Na koncu je sicer dodan slovarček narečnih besed. Kogar pa to ne moti, mu bo knjiga prijetno razvedrilo.

Lisa CORVA: Glamur s popustom

Leto izida: 2008
Založba: Vale Novak
COBISS-ID: 242215680

Povzetek:
Avtorica Lisa Corva je rojena leta 1964 v Trstu, živi pa v Ljubljani. Kot novinarka piše za modne revije iz Milana in torej ''od blizu'' pozna težave, s katerimi se spopada njena junakinja Stella v tej hudomušni knjigi, ki nas kljub navidezni lahkotnosti hitro postavi na realna ''evrostresna'' tla, po katerih se z roko v roki sprehajata brezposelnost in brezbrižnost do sočloveka. Stella se prebija skozi življenje kot honorarna novinarka, sodelavka glamuroznih milanskih revij. Življenje v dragem Milanu, svetovni prestolnici mode, je zanjo vse prej kot brezskrbno, saj si nikakor ne uspe zagotoviti stalne službe s pogodbo, ki bi ji dajala občutek varnosti in stalne dohodke. Kljub izrednemu daru prepoznavanja znamk in cen torbic ali čevljev znanih kreatorjev, ki jih mora ocenjevati v svojih člankih, ostaja Stella večna honorarka. Trenutno ima na računu le 999 evrov, ki naj bi njej in brezposelnemu možu zadoščali za cel mesec – pa zaradi raznih nebodigatreba najemnin in položnic kopnijo od poglavja do poglavja. Njuna stiska je še večja, ker sta z moževo menedžersko plačo do nedavnega prav udobno živela, sedaj pa se Stella lahko naje svojega najljubšega sušija le, če ga izmakne na kakšnem sprejemu. Tudi zaradi moževe tesnobe in vse večje odtujenosti se Stella zaplete s skrivnostnim oboževalcem njenih pregrešno dragih sandal Caovilla. Pa vendar se končno otrese ''evrostresa'', neha se umikati težavam v lastnem domu in spozna, za kaj (oziroma za koga) se je pripravljena boriti.

sreda, 18. februar 2009

Stanley COREN: Kako razmišljajo psi

Leto izida: 2008
Založba: Debora
COBISS-ID: 241680896

Povzetek:
Dr. Stanley Coren je svetovno priznan strokovnjak za vedenje in šolanje psov. V svoji knjigi na hudomušen način, vendar s predirljivo bistroumnostjo razgrne obilico presenečenj o razumskih sposobnostih in intelektualnem potencialu psov. Knjiga nam ponuja pisano paleto napotkov o tem, kako lahko razvijamo intelektualne sposobnosti psa in ga naučimo novih dejanj. V knjigi so poleg zanimivih podatkov in pripovedi o tem, kako psi razmišljajo in se obnašajo, opisane tudi številne pasje sposobnosti in značilnosti, ki jih do sedaj še nismo poznali ali pa zanje sploh nismo slišali.
S knjigo se potopimo v pasji svet, pogledamo skozi pasje oči, poslušamo s pasjimi ušesi, vohamo s pasjim nosom. Pse bomo razumeli povsem drugače, saj nam knjiga razgrinja celovito sliko o tem, kako si psi predstavljajo svet, v katerem živijo in početje svojega lastnika.
Knjiga predstavlja zanimovo branje vsem pasjim lastnikom, saj je odličen priročnik za uspešno sporazumevanje s hišnim ljubljenčkom, poznavanje živalske psihologije in pasjega vedenja.

Andrea CAMILLERI: Tat malic

Leto izida: 2008
Založba: Mladinska knjiga
COBISS-ID: 235397376

Povzetek:
Pisec kriminalnih romanov in zgodb Andrea Camilleri je eden najbolj priljubljenih in prevajanih italijanskih avtorjev. Rodil se je leta 1925 na Siciliji, se prvotno ukvarjal z režijo in pripovedništvom, zaslovel pa je prav s serijo kriminalnih romanov o komisarju Montalbanu. Prvi in drugi primer (Oblika vode in Lončeni pes) samosvojega policijskega komisarja iz namišljenega sicilijanskega mesta Vigata sta izšla v slovenskem prevodu leta 2007.
V tretjem primeru se Salvo Montalbano znajde pred dvema navidez nepovezanima umoroma. V dvigalu meščanske hiše najdejo truplo spoštovanega starejšega moškega, na ribiški ladji pa so ustrelili Tunizijca. Oba zločina imata skupno točko: lepo Tunizijko Karimo, ki se preživlja kot čistilka in prostitutka, in njenega petletnega sina. Vendar je Karima skrivnostno izginila, življenje malega zapuščenega Francoisa, (ki zaradi lakote krade malice drugim malčkom), pa je v nevarnosti. V labirintu ozkih uličic izseljenskega naselja jim uspe dečka najti, in medtem ko skrbi zanj, se na fantka močno naveže Salvova zaročenka Livia. Montalbano se skoraj do konca ne zaveda, da je prišel na sled mednarodne teroristične zarote in vladne korupcije, zaradi česar je ogroženo življenje prav vseh vpletenih.
Kljub vsem temnim sencam s socialnega dna to hudomušno, siciljansko vročo detektivko še dodatno oplemeniti odličen prevod Veronike Simoniti, zaradi katerega knjiga kar kipi od sočnih primorskih izrazov.

Tamara BACH: Punca z Marsa

Leto izida: 2007
Založba: Karantanija
COBISS-ID: 230602240

Povzetek:
To je avtoričin prvi roman, za katerega je leta 2002 prejela nagrado Oldenburger Kinder-und Jugendbuchpreis za najboljši literarni prvenec.
Knjiga govori o ljubezni, o drugačnosti, o čustvih dveh deklet, ki iščeta meje dovoljenega. Miriam, ena od deklet, se ves čas sprašuje, kaj je prav. Zgodba je preprosta in tak je tudi jezik dveh najstnic.
Miriam je stara 15 let, počuti se utesnjeno v majhnem kraju, rada bi več od življenja. Ko spozna Lauro, se svet spremeni, začneta hoditi na zabave. Problem pa postane, ko si želi Lauro le zase.

Aleš BABIČ: Zakaj sem brez denarja?: 24 idej za zmanjševanje življenskih stroškov

Leto izida: 2008
Založba: Prihranite
COBISS-ID: 241338880

Povzetek:
S pomočjo avtorjevih nasvetov bi lahko prihranili ali znižali življenjske stroške do 30%, ne da bi bili za karkoli prikrajšani. Nekaj idej je vsekakor primernih tudi za slovenskega potrošnika - varčevalca. Vsekakor pa moramo ideje prilagoditi naši trenutni življenjski situaciji in slogu. Recesija je potrkala tudi na naša vrata. S preudarnimi ukrepi in premišljenimi nakupi lahko omilimo posledice recesije, privarčujemo kakšen evro in si tako privoščimo kaj lepega.
Zelo pomembno poglavje je: 24 idej, kako zmanjšati stroške.
Ali se splača kupovati na razprodajah? Če je nekaj prej stalo 100€, mi pa smo to kupili za 50€ in nakup ni bil nujen, potem nismo prihranili 50€, ampak smo jih izgubili.
Še nekaj naslovov iz poglavja:
 • položnice plačujte preko trajnika
 • kako prihraniti pri ogrevanju
 • kako zmanjšati porabo goriva
 • kako zmanjšati stroške telefoniranja
 • zakaj plačevati z bankovci
 • otroci imajo preveč igrač
 • kupujte kvalitetno
 • zakaj manjši avto
Če boste uporabili katero od omenjenih idej v knjigi, bodo morda vrata prihajajoče recesije ostala priprta in posledice ne bodo tako hude.

Jacques-Pierre AMETTE: Brechtova ljubica

Leto izida: 2008
Založba: Učila
COBISS-ID: 238820864

Povzetek:
Roman Brechtova ljubica prikazuje slavnega dramatika Bertolta Brechta, ki se po petnajstih letih pregnanstva vrne v Vzhodni Berlin. Njegova vrnitev vzburka gledališki svet, saj je Brecht izjemno aktiven, hkrati pa provokativen in zelo cenjen v Nemčiji in v tujini. Zaradi življenja v emigraciji v ZDA je Brecht povojnim nemškim (prosovjetskim) oblastem močno sumljiv, zato tajna policija poskrbi, da dobi mlado, lepo ljubico, sicer pa gledališko igralko po imenu Maria, ki ji obljubijo lepo kariero za vohunjenje za Brechtom. Med njima se splete ljubezenski odnos, ki precej vpliva tudi na samega dramatika. Maria je sicer mlada ločenka, nekdaj poročena z naci-stom, ima iz tega zakona mladoletno hčer Lotte, ki živi pri babici v Zahodnem Berlinu.
Roman je izjemna podoba življenja v povojnem Vzhodnem Berlinu, ki je bilo prepredeno s številnimi vohunskimi mrežami, ki ljudem niso dale dihati. Tudi Maria je vpeta vanje, saj je njeno življenje neposredno povezano z eno od njih, ki ima za cilj, nadzirati velikega dramatika na vsakem koraku. Maria postaja velika igralka. V resnici je zaljubljena v Brechta in živi z njim in njegovimi starčevskimi muhami in kapricami, po drugi strani pa se razvija v odlično igralko in Brecht ji pri tem zelo pomaga. Istočasno pa nanjo pritiska način življenja, ki ga živi. Osebno spozna agenta, ki ji je neposredno nadrejen pri nadzoru Brechta. Med njima se splete nevidna vez, zaljubita se eden v drugega, a vse ostane na platonski ravni. Agent pa ji iz ljubezni, da jo reši pred brezperspektivnim življenjem v Vzhodni Nemčiji, ki se vse bolj kaže kot psihološka mora, omogoči, da legalno zapusti Vzhodno Nemčijo in odpotuje na Zahod.
Roman v izklesanem stilu, z minimumom besed, prikaže povojno življenje v Vzhod-nem Berlinu in v Vzhodni Nemčiji, z vso morečo težo in bedo vsakdanjika, ki so ga bili ljudje prisiljeni živeti za železno zaveso. Stilsko je roman prava mala mojstrovina, saj se je avtor dodobra vživel v psihični svet človeka takratne povojne Vzhodne Nemčije, ki je ljudem ponujala precej neperspektivne pogoje življenja.
Zato ne preseneča, da je bil roman leta 2003 nagrajen z Goncourtovo nagrado.