torek, 14. december 2010

Terry JENNINGS: Male živali; Ptice; Rastline; Sesalci

Leto izida: 2010
Založba:Tehniška založbe Slovenija
COBISS.SI-ID: 248329216; 248329984; 248330240; 248330752

V zbirki Mladi raziskovalec so izšle 4 knjige angleškega šolskega svetovalca in avtorja mnogih didaktičnih priročnikov s področja znanosti in geografije ter mnogih otroških poučnih knjig o naravi. Vse štiri knjige je prevedla dr. Marjanca Kos, višja predavateljica na oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete v Ljubljani. In vse štiri imajo enako ureditev: uvodno predstavitev naslovnega pojma, značilnosti in posebnosti skupine ter kratka navodila za opazovanje in priporočila za naše vedenje ob srečanju s predstavniki opisane skupine. Poglavja, ki sledijo uvodu, so dvostranske predstavitve posameznih podskupin z opisi in fotografijami najznačilnejših predstavnikov. Izbor rastlin in živali je prilagojen okolju, ki ga lahko prepoznajo in preverjajo tudi naši otroci. Zadnje poglavje predstavi pojem ogroženosti in na kratko opiše glavne vidike problema za posamezno naslovno skupino ter možnosti našega sodelovanja pri reševanju nastalih problemov. Nekatere besede so v knjigah natisnjene odebeljeno, te so razložene v dodanem slovarju. Na koncu vsake knjige je dodano še stvarno kazalo in napotki za starše in učitelje. Brez pomena tudi ni dejstvo, da so vse fotografije v knjigah avtorizirane.
(Vojko Zadravec)
 

Ni komentarjev: